Regulamin

Regulamin korzystania z księgarni internetowej www.tramwajemprzezgdansk.pl
Sklep internetowy działający pod adresem www.tramwajemprzezgdansk.pl prowadzony jest przez Wydawnictwo Sebastian Zomkowski z siedzibą w Gdańsku, przy ul. Dworskiej 30e5, REGON 221928171, NIP 5832416305, zwanym dalej „Wydawnictwem”.
I. Zasady ogólne
 1. Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania przez Wydawnictwo sprzedaży towarów na odległość.
 2. Dokonywanie zakupów za pośrednictwem serwisu www.tramwajemprzezgdansk.pl jest możliwe poprzez wypełnienie pól formularza zamówienia oraz dokonanie bankowego przelewu kwoty zamówienia na rachunek Wydawnictwa.
 3. Oferta Wydawnictwa obowiązuje wyłącznie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Zamówienia spoza terytorium Polski wymagają indywidualnych ustaleń dotyczących kosztów przesyłki i sposobu dokonania płatności – w tej sprawie należy kontaktować się z Wydawnictwem pocztą elektroniczną na adres e-mail: kontakt@tramwajemprzezgdansk.pl.
 4. Wszystkie ceny podawane w serwisie są cenami wyrażonymi w złotych polskich (PLN). Cena podana przy każdym produkcie jest wiążąca w chwili złożenia zamówienia.
 5. Układ oraz treści serwisu www.tramwajemprzezgdansk.pl objęte są prawami autorskimi, których właścicielem jest Wydawnictwo.
II. Realizacja zamówienia
 1. Zamówienia są realizowane w ciągu 72 godzin od wpłynięcia na rachunek bankowy Wydawnictwa kwoty odpowiadającej cenie zamówionych towarów i kosztowi przesyłki.
 2. W przypadku nie wpłynięcia przelewu na rachunek bankowy Wydawnictwa w terminie 7 dni od daty złożenia zamówienia, zamówienie uważane będzie za anulowane z powodu rezygnacji Zamawiającego.
 3. Zamówione pozycje są przesyłane za pośrednictwem kuriera. Wydawnictwo nie ma wpływu na czas dostawy zamówienia przez kuriera.
 4. Koszt wysyłki w wysokości 16 zł ponosi Zamawiający.
 5. Rezygnację z zamówienia należy zgłosić na adres e-mail: kontakt@tramwajemprzezgdansk.pl przed upływem 48 godzin od złożenia zamówienia.
III. Reklamacje
 1. Publikacja obarczona wadami technicznymi lub uszkodzona w trakcie dostawy podlega reklamacji, którą Zamawiający powinien przesłać na adres poczty elektronicznej: kontakt@tramwajemprzezgdansk.pl.
 2. 2. Reklamowaną publikację należy odesłać zwykłą przesyłką pocztową oraz oryginalnym dowodem zakupu (rachunek lub paragon) na adres Wydawnictwo Sebastian Zomkowski, ul. Dworska 30e5, 80-506 Gdańsk.
 3. Reklamacja będzie rozpatrzona w terminie 7 dni roboczych od otrzymania przesyłki. Klient zostanie poinformowany o rozpatrzeniu reklamacji pocztą elektroniczną.
 4. W przypadku pozytywnie rozpatrzonej reklamacji publikacja zostanie wymieniona na pełnowartościową.
 5. Jeśli odesłanie egzemplarza pełnowartościowego będzie niemożliwe (wyczerpanie nakładu) nastąpi zwrot pieniędzy.
 6. W przypadku uznania reklamacji Zamawiający otrzyma zwrot równowartości opłaty kurierskiej, a pełnowartościowa publikacja zostanie przesłana na koszt Wydawnictwa. Zarówno w przypadku reklamacji, jak i zwrotów Wydawnictwo nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem.
IV. Odstąpienie od umowy (zwrot)
 1. Towar nie noszący śladów używania może być zwrócony bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki, zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. z dnia 24 czerwca 2014 r. poz. 827).
 2. Zwracany towar należy odesłać na adres: Wydawnictwo Sebastian Zomkowski, ul. Dworska 30e5, 80-506 Gdańsk wraz z oryginalnym dowodem zakupu (rachunek albo paragon).
 3. Zwrot kwoty odpowiadającej cenie produktu i kosztowi pierwotnego dostarczenia zostanie dokonany przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w terminie 7 dni od momentu otrzymania zwróconego produktu.
 4. Zamawiający dokonuje zwrotu towaru na własny koszt. Koszt ten nie jest zwracany Zamawiającemu.
V. Postanowienia końcowe
 1. Dane osobowe Zamawiającego są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. Nr 101 z 2002 r., poz. 926 z późn. zm.) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich. Zamawiający ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, poprawiania ich oraz żądania usunięcia.